Projektavimo etapai

Patarimai renkantis namo projektą savo sklypui

Namo projekto rengimo etapai, namų projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namo projektas, dokumentacija

Kviečiame projektuotis savo namus pas mus - HausOn.lt architektai pasirūpins Jūsų namo projektu!

Projektavimo proceso etapai

Ketvirtasis projektavimo etapas

Projekto derinimas ir statybos leidimo gavimas

17. Techninio projekto derinimas

Užpildomas prašymas ir sumokama įmoka už prašymo registravimą statybos leidimui gauti. Projekto byla pateikiama vietos savivaldybės administracijai. Jei projektas atitinka keliamus reikalavimus, tai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas užregistruoja prašymą ir paskelbia subjektus, kurie pagal kompetenciją privalo patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams.

18. Statybos leidimo gavimas
Pritarus visiems projekto sprendiniams, išduodamas statybos leidimas.
 
 

Pradinis projektavimo etapas

Dokumentų surinkimas ir sutarties pasirašymas

1. Anketos užpildymas

Užpildykite anketą, kurią rasite čia >>>

Anketoje Jums reikės nurodyti savo kontaktinius duomenis, pateikti informaciją apie būsimą namą bei kitus duomenis, padėsiančius suprasti Jūsų pageidavimus.

2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų surinkimas ir pateikimas

Kartu aptarsime Jūsų situaciją, nustatysime kokius dokumentus reikia surinkti prieš rengiant projektą.

Taip pat pakonsultuosime ir padėsime pildyti reikalingus dokumentus.

Privalomųjų projekto rengimo dokumentų sąrašą galite rasti čia >>>

3. Pageidavimų ir norų aptarimas – išplėstos anketos pildymas

Pateiksime Jums išplėsto turinio anketą, kurioje Jūs turėsite kuo detaliau apibūdinti savo pageidavimus ir norus. Kartu aptarsime Jūsų pasirinktus variantus ir pasiruošime pildyti projektavimo užduotį.

4. Statinio projektavimo užduoties (Techninės užduoties) pildymas

Vadovaujantis užpildyta anketa, parengsime  techninę užduotį.

5. Projektavimo darbų rangos sutarties punktų aptarimas ir sutarties pasirašymas

Kartu aptarsime sutarties punktus, nusistatysime darbų atlikimo terminus ir pasirašysime projektavimo darbų rangos sutartį.

 

 

Pirmasis projektavimo etapas

Namo idėjos vystymas ir patvirtinimas

6. Žemės sklypo analizė

Įvertinus informaciją ir duomenis, gautus iš Jūsų privalomųjų projekto rengimo dokumentų, atlikus žemės sklypo situacijos vertinimą bei atsižvelgus į Jūsų norus, parinksime optimaliausią vietą būsimam namui.

7. Namo planų sprendinių ieškojimas

Nustatomi pageidaujami vidaus patalpų funkciniai ryšiai. Pagal užpildytą pageidavimų anketą ir kartu priimtus sprendimus, parengiami namo planų keli eskiziniai variantai.

8. Namo planų vieno eskizinio varianto išsirinkimas ir jo koregavimas

Iš kelių eskizinių variantų, Jūs išsirenkate labiausiai patinkantį namo plano variantą. Toliau yra vykdomas išsirinkto plano koregavimas, kol pasiekiamas Jus tenkinantis rezultatas.

9. 3D modelio kūrimas. Namo fasadų sprendinių ieškojimas

Namo fasadų sprendinių paieškai yra sukuriamas virtualus 3D modelis. Suteikiama galimybė virtualiai pasivaikščioti aplink ir viduje sumodeliuotame pagal Jūsų norus name.

10. 3D modelio koregavimas. Namo fasadų eskizinio varianto išsirinkimas. 3D vizualizacijų ir video prezentacijos parengimas

Pagal Jūsų pastabas koreguojamas namo 3D modelis. Kartu apsisprendžiame dėl namo apdailos, spalvinio sprendimo, architektūrinių elementų ir kt.

Patvirtinus sprendinius, ruošiamos realistinės Jūsų namo galutinio varianto 3D vizualizacijos ir video prezentacija.

11. Galutinio namo varianto (idėjos) patvirtinimas

Jums pateikiamas galutinai suformuotas projektinis pasiūlymas: galutiniai namo planų, fasadų ir kt. sprendiniai, kuriuos Jūs patvirtinate parašu.

 

 

Antrasis projektavimo etapas

Projekto rengimas (bazinis paketas arba papildytas bazinis paketas)

12. Architektūrinės techninės projekto dalies rengimas (bazinis paketas)

Pagal pirmame etape patvirtintus sprendinius, rengiamas architektūrinės techninės projekto dalies aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, brėžiniai ir kt. Tikslesnė šios projekto dalies sudėtis nurodyta čia >>> (žr. 8 klausimą)

13. Konstrukcinės projekto dalies rengimas (papildytas bazinis paketas)

Jums pageidaujant arba esant sudėtingesnės konfigūracijos pastatui, rengiama pilna konstrukcinė projekto dalis,  kurios sudėtis nurodyta čia >>> (žr. 8 klausimą)

 

 

Trečiasis projektavimo etapas

Projekto bendrosios, sklypo ir kitų dalių rengimas. Techninio projekto bylos suformavimas

14. Projekto bendrosios ir sklypo dalių rengimas

Rengiama projekto bendroji dalis, kurioje pateikiami bendrieji duomenys apie suprojektuotą pastatą ir sklypą.

Rengiama projekto sklypo plano dalis, kuri skirta "pririšti" suprojektuotą pastatą Jūsų sklype. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalį sudaro sklypo, kuriame numatoma pastatyti statinį, reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, žaidimų ar kitų aikštelių įrengimo, tvorų tvėrimo, apželdinimo projektiniai sprendiniai. Šioje dalyje pateikiami situacijos plano, sklypo plano, sklypo vertikalaus (aukščių) plano, suvestinio sklypo inžinerinių tinklų plano, sklypo sutvarkymo plano brėžiniai.

15. Papildomų projekto dalių rengimas
Jums pageidaujant, užsakomos kitos projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos ir kitos.
16. Techninio projekto bylos formavimas
Iš parengtų projekto dalių suformuojama byla ir patvirtinama visais reikalingais parašais.
 

Žodynėlis

Namų projektai

HausOn

Projektavimo studija

Mob. tel.: +370 662 33033

El. paštas: info@hauson.lt

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

KARJERA

Namo projekto rengimo etapai, namų projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namo projektas, dokumentacija
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas

HausOn

Projektavimo studija

Namo projekto rengimo etapai, namų projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namo projektas, dokumentacija
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas
Namo projekto rengimo etapai, namų projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namo projektas, dokumentacija
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas
Namo projekto rengimo etapai, namų projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namo projektas, dokumentacija
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas