Statinio statybos vadovų privalomumas

Ar privaloma samdyti statybos vadovus parengus namo projektą ir pradėjus statybas?

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas

Kviečiame projektuotis savo namus pas mus - HausOn.lt architektai suteiks visas konsultacijas statybos klausimais!

Statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Lietuvos respublikos statybos įstatyme straipsnyje „Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės“ nurodoma, kad statytojas privalo:

 

1. organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą (t. y. paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą yra privaloma);

 

2. paskelbti informaciją apie statybos pradžią, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo. Šis reikalavimas netaikomas nesudėtingo statinio statybos atvejais.

 

Ypatingų, neypatingų ir II grupės nesudėtingų statinių statybai statinio statybos vadovas yra privalomas. Statinio statybos vadovo skirti (samdyti) neprivaloma tik I grupės nesudėtingų statinių statybai.

Taigi, jei Jūs planuojate statyti ypatingą, neypatingą ar II grupės nesudėtingą statinį, prieš pradedant statybas Jums yra privaloma pasisamdyti statinio statybos vadovą, statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir apie tai informuoti IS „Infostatybą“.

 

 

Kaip yra paskiriamas statinio statybos techninės priežiūros vadovas?

 

Statinio statybos techninį prižiūrėtoją skiria (samdo) Statytojas (užsakovas) vienu iš išvardytų būdų:

 

1. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parinkimas gali būti pavedamas juridiniam asmeniui (pvz.: projektavimo įmonei, parengusiai Jūsų statinio projektą). Tuomet sudaroma Techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu;

 

2. Jei Jūs - statytojas (užsakovas), esate juridinis asmuo, Techninę priežiūrą atlikti tvarkomuoju dokumentu galite pavesti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teisę atlikti Techninę priežiūrą darbuotojams;

 

3. Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju galite pasirinkti fizinį asmenį. Tuomet  su tuo fiziniu asmeniu  reikia sudaryti sutartį Civilinio kodekso, Darbo kodekso  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Kaip yra paskiriamas statinio statybos vadovas?

 

Statinio statybos vadovą gali skirti:

 

1. Rangovas

 

• jei jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) skiria savo darbuotoją arba samdo pagal darbo sutartį statinio statybos vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdo jo pareigas

• jei jis yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį;

 

2. Statytojas (užsakovas), jeigu jis vykdo rangovo funkcijas arba atlieka statybą ūkio būdu;

 

 

Kur reikia paskelbti informaciją apie pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą?

 

1. Informacija apie minėtų asmenų pasamdymą reikia paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Statytojas, norėdamas IS „Infostatyba“ paskelbti informaciją apie pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, turi būti komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojas arba turėti asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo. Jungiantis prie šios svetainės, reikia autentifikuotis per Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninių valdžios vartų portalą.

 

Naudojantis elektroninėmis paslaugomis, pranešimas pateikiamas nuotoliniu būdu, INFOSTATYBOS interneto svetainėje užpildant pranešimo apie pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą formos atitinkamus laukus.

 

2. Neturint galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis, informaciją galima pateikti Inspekcijos teritoriniam padaliniui pranešimu (laisvos formos raštu).

 

 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 

• Informaciją apie rangovą (jei planuojate statyti ne ūkio būdu): fizinio asmens (statybos inžinieriaus) vardą, pavardę, atestato numerį (jei jį turi); juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, juridinio asmens buveinę, atestato (jei jį turi) numerį; pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;

 

• Informaciją apie statinio statybos vadovą: vardą, pavardę, atestato (jei jį turi)  numerį; pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą;

 

• Informaciją apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą: vardą, pavardę, atestato (jei jį turi) numerį; pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą;

 

• Informaciją apie statytoją (užsakovą): fizinio asmens vardą, pavardę; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinę;

 

• statybą leidžiantį dokumentą: išdavusio subjekto pavadinimą, išdavimo datą ir numerį.

 

Informacija parengta vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), Statybos įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

 

• • • • •

Žodynėlis

Namų projektai

HausOn

Projektavimo studija

Mob. tel.: +370 662 33033

El. paštas: info@hauson.lt

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

KARJERA

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas

HausOn

Projektavimo studija

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas