Namo projektas iki 80 m²

Projektas ir statybos leidimas namui iki 80 kv.m. Kada privalomi?

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas

Statinio priskyrimas nesudėtingų statinių grupei, projekto ir statybos leidimo reikalingumas

Straipsnio papildymas:

Nuo 2017-01-01 Vienbučiams gyvenamosios paskirties namams iki 80 m² statybą leidžiantis dokumentas ir projektas yra privalomi.

Namų projektai 80 m²

Statinys gali būti priskiriamas nesudėtingų statinių II grupei, jei atitinka šias sąlygas:

 

1. Didžiausias plotas iki 80 kv. m. (visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma, neįskaičiuojant vidinių ir išorinių pastato sienų plotų, taip pat rūsio ploto);

2. Didžiausias aukštis - iki 8,5 m;

3. Paprastų konstrukcijų pastatas, kuriame atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6 m;

4. Rūsys (arba pusrūsis) ne didesnis kaip vieno aukšto ir neišsikišantis už pastato ribų.

 

Ar reikalingas statinio projektas ir statybos leidimas iš esmės priklauso nuo vietos, kurioje planuojate statyti tokį namą:

 

1. jei planuojamas statyti I grupės nesudėtingas statinys (pvz. sodo namas):

kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje;

 

2. jei planuojamas statyti II grupės nesudėtingas statinys:

mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje;

 

3. Jei planuojama statyti valstybinėje žemėje;

 

!!! Jei Jūsų statinys planuojamas statyti bent vienoje iš aukščiau paminėtų vietų,  tuomet yra privaloma gauti viešojo administravimo subjektų rašytinį pritarimą (statybos leidimą). Statybos leidimas tokiu atveju išduodamas tik pateikus supaprastintą pastato projektą.

 

Pvz.: jei Jūsų planuojamas gyvenamasis namas numatytas miesto teritorijoje, tuomet reikalingas specialistas, kuris parengtų supaprastintą namo projektą ir suderinęs su vietos savivaldybę, gautų statybą leidžiantį dokumentą.

 

 

 

Jei Jūsų planuojamas pastatas nepatenka į anksčiau minėtas teritorijas, tuomet naujo nesudėtingo statinio statybos atveju neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto, tačiau kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti kitus rašytinius sutikimus (susitarimus):

 

 1. žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus - kai žemės sklypas nuosavybės teise priklauso dviem (keliems) bendraturčiams;

 

 2. besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus -  kai statinį numatoma statyti arčiau  žemės sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose (tik tuo atveju, jei teisės aktai tokį susitarimą numato); atvejai, kai būtina gauti besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus;

 

 3. žemės sklypo savininko ar valdytojo - kai statinį numatoma statyti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype.

 

 4. Rašytiniai sutikimai (susitarimai) privalomi ir tais atvejais, kai statybai vykdyti privaloma gauti specifinius teisės aktuose numatytus leidimus, o, jei šiuos dokumentus privaloma gauti statybai valstybinėje žemėje, – visais atvejais būtina gauti valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą (susitarimą).

 

Atsakomybės apribojimas. Informacija parengta vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), Statybos įstatymu bei kitais LR teisės aktais. Informacija išskirtinai yra tik konsultacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo šiuo metu galiojančios aktualios informacijos.

 

• • • • •

 

Kviečiame projektuotis savo namus pas mus - HausOn.lt architektai pasirūpins reikalinga dokumentacija, suprojektuos ir gaus statybos leidimą Jūsų statyboms!

Žodynėlis

Namų projektai

HausOn

Projektavimo studija

Mob. tel.: +370 662 33033

El. paštas: info@hauson.lt

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

KARJERA

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai iki 80m2
Namu projektai 80m2
Namu projektai iki 80m2
Namu projektai 80m2
Namu projektai 80m2, namo projektas
Namu projektai, namo projektas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas

HausOn

Projektavimo studija

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai 80m2
Namu projektai iki 80m2
Namu projektai iki 80m2
Namu projektai 80m2
Namu projektai, namo projektas
Namu projektai 80m2, namo projektas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai iki 80m2
Namu projektai 80m2
Namu projektai 80m2
Namu projektai iki 80m2
Namu projektai 80m2, namo projektas
Namu projektai, namo projektas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai iki 80m2
Namu projektai 80m2
Namu projektai 80m2
Namu projektai iki 80m2
Namu projektai 80m2, namo projektas
Namu projektai, namo projektas
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas Toris, architektai, namo statyba projektavimas, vieno aukšto namu projektai,120 kv.m., gyvenami namai
Namų projektai, vieno aukšo namo projektas, pigūs namų projektai
HausOn.lt - namų projektai, namo projektas, architektas Vilniuje, planai, dviejų aukštų namų projektai 198 kv.m.
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Uldas 2, architektai
Namų projektai, dviejų aukštų namo projektas Auras, architektai
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas
Modernūs namų projektai, namų projektai, namo projektas, architektai Vilniuje
HausOn.lt - namų projektai, modernaus namo projektas Gratas, namo planas, projektavimas, planai, dviejų aukštų namo projektas 180 m2 plotas