Statinio statybos vadovų privalomumas

Ar privaloma samdyti statybos vadovus parengus namo projektą ir pradėjus statybas?

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas

Kviečiame projektuotis savo namus pas mus - HausOn.lt architektai suteiks visas konsultacijas statybos klausimais!

Statinio statybos vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Lietuvos respublikos statybos įstatyme straipsnyje „Statytojo (užsakovo) pareigos ir teisės“ nurodoma, kad statytojas privalo:

 

1. organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą (t. y. paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą yra privaloma);

 

2. paskelbti informaciją apie statybos pradžią, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo. Šis reikalavimas netaikomas nesudėtingo statinio statybos atvejais.

 

Ypatingų, neypatingų ir II grupės nesudėtingų statinių statybai statinio statybos vadovas yra privalomas. Statinio statybos vadovo skirti (samdyti) neprivaloma tik I grupės nesudėtingų statinių statybai.

Taigi, jei Jūs planuojate statyti ypatingą, neypatingą ar II grupės nesudėtingą statinį, prieš pradedant statybas Jums yra privaloma pasisamdyti statinio statybos vadovą, statinio statybos techninės priežiūros vadovą ir apie tai informuoti IS „Infostatybą“.

 

 

Kaip yra paskiriamas statinio statybos techninės priežiūros vadovas?

 

Statinio statybos techninį prižiūrėtoją skiria (samdo) Statytojas (užsakovas) vienu iš išvardytų būdų:

 

1. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parinkimas gali būti pavedamas juridiniam asmeniui (pvz.: projektavimo įmonei, parengusiai Jūsų statinio projektą). Tuomet sudaroma Techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu;

 

2. Jei Jūs - statytojas (užsakovas), esate juridinis asmuo, Techninę priežiūrą atlikti tvarkomuoju dokumentu galite pavesti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teisę atlikti Techninę priežiūrą darbuotojams;

 

3. Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju galite pasirinkti fizinį asmenį. Tuomet  su tuo fiziniu asmeniu  reikia sudaryti sutartį Civilinio kodekso, Darbo kodekso  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Kaip yra paskiriamas statinio statybos vadovas?

 

Statinio statybos vadovą gali skirti:

 

1. Rangovas

 

• jei jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) skiria savo darbuotoją arba samdo pagal darbo sutartį statinio statybos vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdo jo pareigas

• jei jis yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį;

 

2. Statytojas (užsakovas), jeigu jis vykdo rangovo funkcijas arba atlieka statybą ūkio būdu;

 

 

Kur reikia paskelbti informaciją apie pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą?

 

1. Informacija apie minėtų asmenų pasamdymą reikia paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Statytojas, norėdamas IS „Infostatyba“ paskelbti informaciją apie pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą, turi būti komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojas arba turėti asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo. Jungiantis prie šios svetainės, reikia autentifikuotis per Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninių valdžios vartų portalą.

 

Naudojantis elektroninėmis paslaugomis, pranešimas pateikiamas nuotoliniu būdu, INFOSTATYBOS interneto svetainėje užpildant pranešimo apie pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą formos atitinkamus laukus.

 

2. Neturint galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis, informaciją galima pateikti Inspekcijos teritoriniam padaliniui pranešimu (laisvos formos raštu).

 

 

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 

• Informaciją apie rangovą (jei planuojate statyti ne ūkio būdu): fizinio asmens (statybos inžinieriaus) vardą, pavardę, atestato numerį (jei jį turi); juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, juridinio asmens buveinę, atestato (jei jį turi) numerį; pasamdymo dokumento pavadinimą ir datą;

 

• Informaciją apie statinio statybos vadovą: vardą, pavardę, atestato (jei jį turi)  numerį; pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą;

 

• Informaciją apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą: vardą, pavardę, atestato (jei jį turi) numerį; pasamdymo ar paskyrimo dokumento pavadinimą ir datą;

 

• Informaciją apie statytoją (užsakovą): fizinio asmens vardą, pavardę; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, juridinio asmens buveinę;

 

• statybą leidžiantį dokumentą: išdavusio subjekto pavadinimą, išdavimo datą ir numerį.

 

Informacija parengta vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), Statybos įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

 

• • • • •

Žodynėlis

Dažniausiai užduodami klausimai

 • 1. Kodėl verta rinktis „HausOn” architektų komandą?

  Kodėl verta rinktis mus?

  1. Savo įsipareigojimus ir projektavimo terminus patvirtiname projektavimo sutartyje, kurią pasirašome su Jumis projektavimo proceso pradžioje.

  2. Greitai reaguojame į Jūsų pastabas ir pageidavimus.

  3. Mūsų paslaugos teikiamos tik pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius aktus.

  4. Jūsų norus ir idėjas atvaizduosime realistiniame virtualiame namo modelyje. Tai padės Jums visapusiškai dalyvauti projektavimo procese, įvertinti namo eksterjerą, vidaus erdves bei Jūsų idėjos atitikimą, o mums aiškiai perteikti savo pasiūlymus.  Taip gausite rezultatą, kurio ir tikėjotės bei bus maksimaliai išpildyti jūsų lūkesčiai.

  5. Esame numatę konkrečius projektavimo proceso etapus, tam, kad Jus visą laiką žinotumėte, kurioje vystymo stadijoje yra Jūsų projektas.

   

 • 2. Kokia yra namo projekto sudėtis ir kaina?

  Namo projekto sudėtis:

  1. Projekto bendroji dalis;

  2. Aiškinamasis raštas;

  3. Projekto energinio naudingumo vertinimas;

  4. Sklypo plano dalis

  5. Pastato architektūros brėžiniai;

  6. Pastato konstrukcijų brėžiniai;

  7. Projekto techninės specifikacijos;

  8. Kitos reikalingos ar pageidautinos projekto dalys.

  Namo projekto kaina:

  Užpildykite formą „pasiteiraukite“ ir artimiausiu metu mes Jums atsiųsime projektavimo darbų pasiūlymą su kaina ir terminais.

   

 • 3. Ar galėčiau pamatyti namo projekto planą?

  Namo projekto planą atsiųsime tiesiogiai Jums:

  užpildykite formą „pasiteiraukite“ ir artimiausiu metu mes Jums pateiksime namo planus bei projektavimo darbų pasiūlymą su kaina ir terminais.

   

 • 4. Ar galite parūpinti statybą leidžiantį dokumentą?

  Taip, statybą leidžiantį dokumentą Jūsų būsimam namui parūpinsime bet kurioje Lietuvos vietoje.

 • 5. Ar galima atlikti namo projekto korekcijas?

  Taip, namo projekte galima atlikti korekcijas, jas iš anksto suderinus su HausOn.lt architektais.

 • 6. Kiek laiko užtruks projektavimo procesas ?

  Projektavimo proceso laikas priklauso nuo konkrečios situacijos. Tik gavę iš Jūsų duomenis ir susipažinę su situacija įvardysime Jums kiek truks projektavimo procesas. Dažniausiai projektas parengiamas per 3-4 mėnesius.

Kiti namų projektai

HausOn

Projektavimo studija

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

Mob. tel.:  +370 662 33033

El. paštas:   info@hauson.lt

© 2017 MB „HausOn“  |  Visos teisės saugomos

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas