Gretimo sklypo savininko sutikimas

Atvejai, kada organizuojant statybas reikalinga gauti rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas

Kviečiame projektuotis savo namus pas mus - HausOn.lt architektai pasirūpins visais reikalingais dokumentais už Jus!

Rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų sutikimai (susitarimai) privalomi:

1. Statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3,0 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau ne arčiau kaip 1,0 m (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio bet kurios konstrukcijos, esančios 1-3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties sklypų riba yra aukščių skirtumas), didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos.

 

Yra numatoma, kad iki 8,5 m aukščio pastato (priestato) atstumas iki sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3,0 m. Jei pastatas yra aukštesnis. šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato  dalies. Atstumai nuo pastatų ir statinių taikomi ir bet kurioms namo ar jo priklausinių išsikišančioms konstrukcijoms.

 

Pastaba. Mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai.

 

2. Statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus (išskyrus atvejį, kai pastatų blokavimas numatytas patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose).

 

Pastaba. Tokiu atveju ypatingas dėmesys turi būti skiriamas gaisrinės saugos pagrindiniams reikalavimams.

 

3. Statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus užtvarus, arčiau kaip 1,0 m atstumu nuo sklypo ribos.

 

4. Statant sklypo užtvarą:

 

• ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą);

 

• prie sklypo ribos (arčiau kaip 1,0 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribą):

 

- jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)330° ir (<)30°);

 

- jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc. bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas rytų (tarp 30° ir 90°) ar vakarų (tarp 270° ir 330°) kryptimis.

 

5. Jei užtvaras su cokoliais, kliudo nutekėti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo. Tokiu atveju statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, gavęs savininko sutikimą raštu, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą).

 

6. Statant atraminę sienutę:

 

• ant sklypo ribos;

• savo sklype, jei atraminės sienutės bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos.

 

7. Statant vėjo jėgainę mažesniu negu jos aukštis (įskaitant sparnų ilgį) atstumu iki gretimo sklypo ribos.

 

8. Sanitariniams atstumams tarp statytojo ir gretimo sklypo pastatų ir inžinerinių statinių esant mažesniems nei leistini arba sanitarinės apsaugos zonai įeinant į gretimo sklypo teritoriją.

 

9. Sodinant ir formuojant:

 

• krūmus ir gyvatvores arčiau kaip 1,0 m iki sklypo ribos;

• žemaūgius medžius, išaugančius ne daugiau kaip iki 3,0 m aukščio, arčiau kaip 2,0 m iki sklypo ribos;

• aukštesnius nei 3,0 m medžius, arčiau kaip 3,0 m iki sklypo ribos;

• aukštesnę nei 1,3 m gyvatvorę sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje.

 

10. Galimi ir kiti nenumatyti atvejai, jei pažeidžiamos trečiojo asmens teisės, statinių  esminiai reikalavimai ir pan.

 

Informacija parengta vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), Statybos įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

 

• • • • •

Žodynėlis

Dažniausiai užduodami klausimai

 • 1. Kodėl verta rinktis „HausOn” architektų komandą?

  Kodėl verta rinktis mus?

  1. Savo įsipareigojimus ir projektavimo terminus patvirtiname projektavimo sutartyje, kurią pasirašome su Jumis projektavimo proceso pradžioje.

  2. Greitai reaguojame į Jūsų pastabas ir pageidavimus.

  3. Mūsų paslaugos teikiamos tik pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius aktus.

  4. Jūsų norus ir idėjas atvaizduosime realistiniame virtualiame namo modelyje. Tai padės Jums visapusiškai dalyvauti projektavimo procese, įvertinti namo eksterjerą, vidaus erdves bei Jūsų idėjos atitikimą, o mums aiškiai perteikti savo pasiūlymus.  Taip gausite rezultatą, kurio ir tikėjotės bei bus maksimaliai išpildyti jūsų lūkesčiai.

  5. Esame numatę konkrečius projektavimo proceso etapus, tam, kad Jus visą laiką žinotumėte, kurioje vystymo stadijoje yra Jūsų projektas.

   

 • 2. Kokia yra namo projekto sudėtis ir kaina?

  Namo projekto sudėtis:

  1. Projekto bendroji dalis;

  2. Aiškinamasis raštas;

  3. Projekto energinio naudingumo vertinimas;

  4. Sklypo plano dalis

  5. Pastato architektūros brėžiniai;

  6. Pastato konstrukcijų brėžiniai;

  7. Projekto techninės specifikacijos;

  8. Kitos reikalingos ar pageidautinos projekto dalys.

  Namo projekto kaina:

  Užpildykite formą „pasiteiraukite“ ir artimiausiu metu mes Jums atsiųsime projektavimo darbų pasiūlymą su kaina ir terminais.

   

 • 3. Ar galėčiau pamatyti namo projekto planą?

  Namo projekto planą atsiųsime tiesiogiai Jums:

  užpildykite formą „pasiteiraukite“ ir artimiausiu metu mes Jums pateiksime namo planus bei projektavimo darbų pasiūlymą su kaina ir terminais.

   

 • 4. Ar galite parūpinti statybą leidžiantį dokumentą?

  Taip, statybą leidžiantį dokumentą Jūsų būsimam namui parūpinsime bet kurioje Lietuvos vietoje.

 • 5. Ar galima atlikti namo projekto korekcijas?

  Taip, namo projekte galima atlikti korekcijas, jas iš anksto suderinus su HausOn.lt architektais.

 • 6. Kiek laiko užtruks projektavimo procesas ?

  Projektavimo proceso laikas priklauso nuo konkrečios situacijos. Tik gavę iš Jūsų duomenis ir susipažinę su situacija įvardysime Jums kiek truks projektavimo procesas. Dažniausiai projektas parengiamas per 3-4 mėnesius.

Kiti namų projektai

HausOn

Projektavimo studija

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

Mob. tel.:  +370 662 33033

El. paštas:   info@hauson.lt

© 2017 MB „HausOn“  |  Visos teisės saugomos

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas