Namo projektas iki 80 m²

Projektas ir statybos leidimas namui iki 80 kv.m. Kada privalomi?

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas

Statinio priskyrimas nesudėtingų statinių grupei, projekto ir statybos leidimo reikalingumas

Straipsnio papildymas:

Nuo 2017-01-01 Vienbučiams gyvenamosios paskirties namams iki 80 m² statybą leidžiantis dokumentas ir projektas yra privalomi.

Statinys gali būti priskiriamas nesudėtingų statinių II grupei, jei atitinka šias sąlygas:

 

1. Didžiausias plotas iki 80 kv. m. (visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma, neįskaičiuojant vidinių ir išorinių pastato sienų plotų, taip pat rūsio ploto);

2. Didžiausias aukštis - iki 8,5 m;

3. Paprastų konstrukcijų pastatas, kuriame atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6 m;

4. Rūsys (arba pusrūsis) ne didesnis kaip vieno aukšto ir neišsikišantis už pastato ribų.

 

Ar reikalingas statinio projektas ir statybos leidimas iš esmės priklauso nuo vietos, kurioje planuojate statyti tokį namą:

 

1. jei planuojamas statyti I grupės nesudėtingas statinys (pvz. sodo namas):

kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje;

 

2. jei planuojamas statyti II grupės nesudėtingas statinys:

mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonoje;

 

3. Jei planuojama statyti valstybinėje žemėje;

 

!!! Jei Jūsų statinys planuojamas statyti bent vienoje iš aukščiau paminėtų vietų,  tuomet yra privaloma gauti viešojo administravimo subjektų rašytinį pritarimą (statybos leidimą). Statybos leidimas tokiu atveju išduodamas tik pateikus supaprastintą pastato projektą.

 

Pvz.: jei Jūsų planuojamas gyvenamasis namas numatytas miesto teritorijoje, tuomet reikalingas specialistas, kuris parengtų supaprastintą namo projektą ir suderinęs su vietos savivaldybę, gautų statybą leidžiantį dokumentą.

 

 

 

Jei Jūsų planuojamas pastatas nepatenka į anksčiau minėtas teritorijas, tuomet naujo nesudėtingo statinio statybos atveju neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto, tačiau kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti kitus rašytinius sutikimus (susitarimus):

 

 1. žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus - kai žemės sklypas nuosavybės teise priklauso dviem (keliems) bendraturčiams;

 

 2. besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus -  kai statinį numatoma statyti arčiau  žemės sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose (tik tuo atveju, jei teisės aktai tokį susitarimą numato); atvejai, kai būtina gauti besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus;

 

 3. žemės sklypo savininko ar valdytojo - kai statinį numatoma statyti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype.

 

 4. Rašytiniai sutikimai (susitarimai) privalomi ir tais atvejais, kai statybai vykdyti privaloma gauti specifinius teisės aktuose numatytus leidimus, o, jei šiuos dokumentus privaloma gauti statybai valstybinėje žemėje, – visais atvejais būtina gauti valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą (susitarimą).

 

Informacija parengta vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), Statybos įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

 

• • • • •

 

Kviečiame projektuotis savo namus pas mus - HausOn.lt architektai pasirūpins visa reikalinga dokumentacija, suprojektuos ir gaus statybos leidimą Jūsų statyboms!

Žodynėlis

Dažniausiai užduodami klausimai

 • 1. Kodėl verta rinktis „HausOn” architektų komandą?

  Kodėl verta rinktis mus?

  1. Savo įsipareigojimus ir projektavimo terminus patvirtiname projektavimo sutartyje, kurią pasirašome su Jumis projektavimo proceso pradžioje.

  2. Greitai reaguojame į Jūsų pastabas ir pageidavimus.

  3. Mūsų paslaugos teikiamos tik pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus norminius aktus.

  4. Jūsų norus ir idėjas atvaizduosime realistiniame virtualiame namo modelyje. Tai padės Jums visapusiškai dalyvauti projektavimo procese, įvertinti namo eksterjerą, vidaus erdves bei Jūsų idėjos atitikimą, o mums aiškiai perteikti savo pasiūlymus.  Taip gausite rezultatą, kurio ir tikėjotės bei bus maksimaliai išpildyti jūsų lūkesčiai.

  5. Esame numatę konkrečius projektavimo proceso etapus, tam, kad Jus visą laiką žinotumėte, kurioje vystymo stadijoje yra Jūsų projektas.

   

 • 2. Kokia yra namo projekto sudėtis ir kaina?

  Namo projekto sudėtis:

  1. Projekto bendroji dalis;

  2. Aiškinamasis raštas;

  3. Projekto energinio naudingumo vertinimas;

  4. Sklypo plano dalis

  5. Pastato architektūros brėžiniai;

  6. Pastato konstrukcijų brėžiniai;

  7. Projekto techninės specifikacijos;

  8. Kitos reikalingos ar pageidautinos projekto dalys.

  Namo projekto kaina:

  Užpildykite formą „pasiteiraukite“ ir artimiausiu metu mes Jums atsiųsime projektavimo darbų pasiūlymą su kaina ir terminais.

   

 • 3. Ar galėčiau pamatyti namo projekto planą?

  Namo projekto planą atsiųsime tiesiogiai Jums:

  užpildykite formą „pasiteiraukite“ ir artimiausiu metu mes Jums pateiksime namo planus bei projektavimo darbų pasiūlymą su kaina ir terminais.

   

 • 4. Ar galite parūpinti statybą leidžiantį dokumentą?

  Taip, statybą leidžiantį dokumentą Jūsų būsimam namui parūpinsime bet kurioje Lietuvos vietoje.

 • 5. Ar galima atlikti namo projekto korekcijas?

  Taip, namo projekte galima atlikti korekcijas, jas iš anksto suderinus su HausOn.lt architektais.

 • 6. Kiek laiko užtruks projektavimo procesas ?

  Projektavimo proceso laikas priklauso nuo konkrečios situacijos. Tik gavę iš Jūsų duomenis ir susipažinę su situacija įvardysime Jums kiek truks projektavimo procesas. Dažniausiai projektas parengiamas per 3-4 mėnesius.

Kiti namų projektai

HausOn

Projektavimo studija

Siunčiama...

Nepavyko išsiųsti.

Bandykite dar kartą.

Ačiū. Žinutė sėkmingai išsiųsta !

Mob. tel.:  +370 662 33033

El. paštas:   info@hauson.lt

© 2017 MB „HausOn“  |  Visos teisės saugomos

Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas
Projekto dokumentai, namu projektai, namo projektas, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto, architektura, projektavimo dokumentas
Namu projektai, namo projektas Bazilė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto su mansarda namai iki 200, architekturine vizualizacija
Namu projektai, namo projektas Taistė, architektai, projektavimo paslaugos, vieno aukšto namas, architekturine vizualizacija, A klasės, pasyvus
Namų projektai, namo projektas Uldas, architektai, projektavimo paslaugos, dviejų aukštų namas iki 250 kv.m., vizualizacija, A klasės namas